Yürütme Kurulu

Yüksel ÖRGÜN TUTAY

Can AKIN

Mustafa AKSAK

Şirvan AVCI

Neşe DEĞİRMENCİ

Haslet DİLLİ