Bildiri

Özet ve Makaleler

Çalıştaydaki bildiriler Genişletilmiş özet yada Özet olarak yazılmalıdır.  Yazım dili  Türkçe ve İngilizce olarak  15 Ekim 2018 tarihine kadar mail olarak olarak gönderilmelidir. Özetler, Çalıştay “Bilim Kurulu” tarafından değerlendirilip, sözlü veya poster olacak şekilde sunum türüne karar verilecektir. Bildiriler aşağıdaki mail adresine gönderilecektir.

Özgecan IRICIOĞLU; E-Mail: istanbul@jmo.org.tr

Yayım ve Basım

Çalıştaya gönderilen ve kabul edilen özetler “Bildiriler Kitabı-Abstracts”nda yer alacaktır.

Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri yazım formatı aşağıdaki gibidir.

yazim format