Ana Sayfa

Saygıdeğer Meslektaşlar;

Bu çalıştay ve ülkemizde bu konuda yapılan diğer bilimsel çalışmaların hızkazanması ile üç yıl aradan sonra yine “Değerli ve Yarı Değerli Taşlar” Çalıştayı’nın ikincisini, 19-20 Aralık 2018 tarihinde düzenliyoruz. Çalıştayın amacı; süstaşları konusunda çalışan bilim insanlarını ve araştırmacıları bir araya getirmek, deneyim ve araştırma sonuçlarını paylaşmak, ulusal ölçekte işbirliği imkânlarını geliştirmek ve çalışmalardan ortak bir sonuç çıkarmaktır. Değerli ve yarı değerli taşlar ya da süstaşları, nadir bulunuşları, göz alıcı renkleri ve doğal güzellikleri ile insanların ilgisini çekmiş, hem kişisel süs eşyaları olarak kullanılmış, hem de insanlık tarihi boyunca farklı kültürlerde, farklı anlamlar yüklenerek, statü ve güç göstergesi olmuşlardır. Doğada bilinen yaklaşık 4000 mineralden yaklaşık 70 tanesinin süstaşı özelliğinde olabileceği günümüze kadar yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Süstaşları ile ilgilenen “Gemoloji” disiplini, jeoloji biliminin bir alt dalı olan mineraloji temeline dayalı olarak değerlendirilmektedir. Doğal süstaşlarının ortaya çıkarılmasının ilk adımı, jeolojik araştırmalarla başlamakta ve bunların nerede, nasıl oluştuğu, potansiyeli, kalitesi gibi konuları kapsamaktadır. Jeoloji Mühendisleri tarafından bu tür özelliklerinin ortaya konulması, bunun üzerine yapılacak gemolojik çalışmaları güçlü kılacak ve bu çalışmalara temel oluşturacaktır. Çalıştay, geleneksel olması bakımından İstanbul Ticaret Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Kabul edilen özetler “Bildiriler Kitabı-Abstracts”nda yayımlanacaktır. Bildiri sunum dili Türkçe’dir. Göndereceğiniz her bildirinin çalıştayımıza süstaşı güzelliğinde değer ve renk katacağını bildirir, katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,

Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN
Doç. Dr. H. Haluk SELİM